Administracja:

 

Głowna księgowa – Joanna Seroczyńska

Sekretarz szkoły – Dorota Kotewicz

Inspektor ds. administrowania siecią komputerową -  Dariusz Zieliński

Referent ds. administracji szkolnej – Anna Gulska

Referent ds. administracji szkolnej – Joanna Mierzyńska

Inspektor ds. kadr i płac - Martyna Danielewska

 

Obsługa:

 

Konserwatorzy - Janusz Wysocki, Damian Seroczyński 
Sprzątające - Beata Kołakowska, Maria Olszewska, Ewa Pniewska, Danuta Marcfeld, Danuta Szymańska

 

 

 

 

 

EFS poziom polskie kolor