Dyrektor szkoły:

mgr Katarzyna Trzaskalska
zdj

 

Wicedyrektor:

mgr inż. Krzysztof Kwiatkowski

 

 

Wicedyrektor:

mgr Anna Faltynowska

 AF

 

EFS poziom polskie kolor