Dyrektor szkoły:

mgr Katarzyna Trzaskalska
zdj

 

Wicedyrektor:

mgr inż. Krzysztof Kwiatkowski

 

 

Wicedyrektor:

mgr Katarzyna Idźkowska

zdjęcie wynik

EFS poziom polskie kolor