Program obchodów 50 - lecia
Zespołu Szkół Rolniczych
w Nowym Mieście Lubawskim

6 października 2007

900-1000 - Powitanie przybyłych gości i zwiedzanie szkoły
1015 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
1030 - Przejście do bazyliki p.w. św. Tomasza Apostoła
1100 - Uroczysta msza i poświęcenie sztandaru
1200 - Przejście na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji
1230 - Wręczenie sztandaru i wystąpienia okolicznościowe
1500 - Zakończenie obchodów 50 - lecia

patronat honorowy: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
patronat medialny: Gazeta Nowomiejska.

 

 

EFS poziom polskie kolor