1957 W Gwiździnach koło Nowego Miasta Lubawskiego powstaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego (SPR). Organizatorem został pan Emil Iluk. Nabór do pierwszej klasy liczył 23 osoby (w tym 12 dziewcząt).
1960 Szkoła rozszerza swój program o zajęcia: kursu ciągnikowo- motocyklowego. Nauka odbywa się od godziny 17.00 3 razy w tygodniu.
1962 Po raz pierwszy lekcje rozpoczynają się w godzinach rannych.
1969/70 Dotychczasowe SPR przekształcono w Zasadniczą Szkołę Rolniczą (ZSR).
1973 W ramach ZSR powołano Technikum Rolnicze dla Pracujących w Nowym Mieście Lubawskim. Dyrektorem został mgr Leopold Zakrzewski. Zainteresowanie nauką w tej szkole było ogromne, utworzono 2 klasy po 50 osób każda.
1975 Pierwsza studniówka i pierwsza matura. Egzamin dojrzałości złożyło 23 uczniów.
1977 ZSR z Gwiździn przeniesiono do Nowego Miasta Lubawskiego do budynku Zespołu Szkół.
1981 Szkoła uzyskuje oddzielny budynek na ulicy Korczaka. Zajęcia w Technikum Rolniczym dla dorosłych odbywają się nadal w budynku Zespołu Szkół. W tym roku rozpoczęto naukę w Średnim Studium Rolniczym.
1990 Szkoła Rolnicza przejmuje i adaptuje do celów dydaktycznych okazały budynek po rozwiązanym Komitecie Miejskim i Gminnym PZPR. W tymże roku powołano Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim, który kształci do dnia dzisiejszego uczniów pragnących zdobyć zawód rolnika i branż pokrewnych.
1996 Zorganizowana zostaje pierwsza Wystawa Rolniczo Ogrodnicza "Zielono mi...". Wystawa jest formą pracy dyplomowej uczniów klas maturalnych Technikum Agrobiznesu i Technikum Rolniczego dla Dorosłych (26-27.10.1996).
1997 II Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (18-19.10.1997).
1997 Odnowiony został budynek szkolny oraz wykonano nawierzchnię na dziedzińcu szkoły.
1998 III Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (17-18.10.1998).
2000 Szkoła kształci ponad 330 uczniów w następujących oddziałach: Zasadnicza Szkoła Rolnicza Liceum Rolnicze Liceum Agrobiznesu Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Technikum Rolnicze dla Dorosłych.
2001 IV Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (13-14.10.2001).
2002 V Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..."(12-13.10.2002).
2003 We wrześniu naukę rozpoczęło 549 uczniów, w tym na kierunkach dziennych 332. Grono pedagogiczne powiększyło się do 36 nauczycieli (25 osób na pełnym etacie).
2003 Otwarta zostaje nowa pracownia komputerowa.
2003 VI Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (04-05.10.2003).
2003 Powstaje szkolny sklepik.
2004 Dokonana zostaje wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły i przylegającym do dziedzińca pomieszczeniu gospodarczym (śmietniku).
2004 VII Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (09-10.10.2004).
2005 I Wystawa "Ja, moje zdrowie i środowisko" (09-10.04.2005).
2006 Pożegnanie sekretarza szkoły Wandy Pokojskiej, która w Zespole Szkół Rolniczych przepracowała ponad 30 lat. (01.09.1975-31.08.2006).
2006 VIII Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (21-22.10.2006).
2007 Otwarta zostaje nowa pracownia komputerowa (22.06.2007).
2007 50 lecie istnienia Zespołu Szkół Rolniczych (06.10.2007). Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i poświęcenie sztandaru.
2007 Instalacja zestawu monitoringu wizyjnego 6 kamer (24-25.11.2007).
2008 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (06.03.2008).
2008 IX Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (04-05.10.2008).
2009 X Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (10-11.10.2009).
2009 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (15.10.2009).
2009 Decyzją Rady Powiatu z dnia 24.11.2009 została zmieniona nazwa naszej szkoły na Zespół Szkół Zawodowych.
2010 Powstaje Szkolne Koło Fotograficzne "FOCUS" (15.02.2010).
2010 W naszej szkole odbył się wykład dotyczący powszechnego spisu rolnego 2010 (28.09.2010).
2010 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (06.10.2010).
2010 XI Wystawa Żywieniowo- Rolnicza "Zielono mi..." (10.10.2010).
2010 Jesteśmy na Facebook'u (25.10.2010).
2011 XII Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (23.10.2011).
2011 Spektakl profilaktyczny "ODLOT" w wykonaniu Grupy Teatralnej "Impresja" (11.06.2013).
2012 XIII Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (14.10.2012).
2013 Odbiór techniczny nowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (24.04.2013).
2013 Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014 z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Inauguracja w nowym budynku szkoły w Kurzętniku (02.09.2013).
2013 XIV Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (06.10.2013).
2014 I Targi Kulinarno- Turystyczne "Smaki Wakacji " (18.05.2014).
2014 Karol Okrasa w naszej szkole (02.09.2014).
2014 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (11.09.2014).
2014 XV Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (28.09.2014).
2014 Pożegnanie Pana Edmunda Kasprowicza, naszego wieloletniego pracownika gospodarczego (13.10.2014).
2015 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (22.01.2015).
2015 Zaćmienie Słońca (20.03.2015).
2015 Spektakl profilaktyczny "Bici biją" w wykonaniu Grupy Teatralnej "Impresja" (20.03.2015).
2015 Festyn charytatywny dla Kamila i Rafała (22.03.2015).
2015 II Targi Kulinarno-Turystyczne "Smaki Wakacji" (24.05.2015).
2015 II Turniej Strongmenów (03.06.2015).
2015 "Naukowy Zawrót Głowy"-Centrum Nauki Kurzętnik (09.06.2015).
2015 XVI Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (27.09.2015).
2015 Uroczyste nadanie Zespołowi Szkół imienia "Noblistów Polskich" (14.10.2015).
2015 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (22.10.2015).
2015 Warsztaty kulinarne - Agencja Rynku Rolnego Olsztyn (09.11.2015).
2015 "Naukowy Zawrót Głowy"-Centrum Nauki Kurzętnik (21.12.2015).
2016 Festyn charytatywny dla Kamila, Rafała i Piotra (13.03.2016).
2016 Oficjalne, symboliczne rozpoczęcia budowy hali sportowej (22.03.2016).
2016 III Targi Kulinarno-Turystyczne "Smaki Wakacji " (22.05.2016).
2016 Spotkanie z Panią Henryką Krzywonos-Strychowską (24.05.2016).
2016 Szkolny Dzień Sportu (31.05.2016).
2016 Spektakl profilaktyczny "Kolekcjoner" w wykonaniu Grupy Teatralnej "Impresja" (02.06.2016).
2016 "Narodowe Czytanie" - "Nobliści" czytają "Quo Vadis" (03-04.09.2016). 
2016 XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. "Darujmy światu pokój" (06.09.2016).
2016 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (15.09.2016).
2016 XVII Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (02.10.2016).
2016 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (01.12.2016).
2016 Debata społeczna "Bezpieczny młody kierowca" (01.12.2016).
2016 "Dobra Noc w Szkole" (09-10.12.2016).
2017 I Powiatowy konkurs Savoir-Vivre "Etykieta przy stole" (28.02.2017).
2017 Festyn charytatywny dla Kamila, Rafała i Asi (05.03.2017).
2017 Pożegnanie uczniów BBS Wildeshausen i Christy Evers (Erasmus+ 24.02 - 10.03.2017).
2017 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (23.03.2017).
2017 I Powiatowy konkurs "Żywienie a zdrowie człowieka" (Światowy Dzień Zdrowia) (07.04.2017).
2017 Podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu "Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy" (19.04.2017).
2017 "The many faces of water" - Erasmus+ (09.2016 - 08.2017). 
2017 Debata społeczna "Bezpieczny młody kierowca" (07.06.2017).
2017 IV Targi Kulinarno-Turystyczne "Smaki Wakacji" (11.06.2017).
2017 Uroczyste otwarcie hali sportowej (11.06.2017).
2017 "Narodowe Czytanie" - "Nobliści" czytają "Wesele" (02.09.2017).
2017 Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (14.09.2017).
2017 Wojewódzka Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego (22.09.2017).
PROJEKTY  
VI 2014 - VI 2016 2016 Erasmus+
"W życzliwaj szkole marzenia stają sie celem - praktyki zawodowe w Niemczech".
IX 2017 - VIII 2018 "Stawiamy na lepsze jutro". 
Kursy podnoszące kwalifikacje dla uczniów oraz staże zawodowe dla nauczycieli.
VII 2017 - VI 2019 "Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy".
Studia podyplomowe i staże zawodowe dla nauczycieli. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zawodzie technik informatyk i operator obrabiarek skrawających. Wyposażenie pracowni komputerowej i pracowni obrabiarek.

EFS poziom polskie kolor