Przewodniczący - Maria Burzyńska

Wiceprzewodniczący - Małgorzata Ziółkowska

Sekretarz - Waldemar Brzeziński

Skarbnik - Gabriela Wysocka

 

 

 

 

 

 

 

 

EFS poziom polskie kolor