KURS  KWALIFIKACYJNY  W ZAWODZIE  KUCHARZ  512001

kwalifikacja:  SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW T.6

 

 - NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA - 

 

Cele kształcenia w zawodzie kucharz w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  1. przechowywania żywności;
  2. sporządzania i potraw i napojów
  3. ekspedycja potraw i napojów


Organizacja forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20

okresnauczania:1,5roku (3semestry), zajęcia odbywają się systemem wieczorowym poniedziałek , wtorek, czwartek                           

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz:  zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T15” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/,może uzyskać tytuł TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować w zakładach  gastronomicznych typu otwartego (restauracje) i zamkniętego (stalówki), w tym restauracjach hotelowych i gastronomii  sieciowej, w firmach cateringowych, w gastronomii na statkach lub w innych środkach transportu, może prowadzić własną działalność gospodarczą

                     

PLAN NAUCZANIA

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii
  2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zawodzie
  3. Język obcy zawodowy
  4. Towaroznawstwo żywności Podstawy żywienia człowieka Podstawy żywienia człowieka
  5. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
  6. Technologia gastronomiczna

Wzór podania dostępny jest na stronie internetowej szkoły, www.zszkurzetnik.pl w zakładce rekrutacja.

 

Zajęcia w zakresie kształcenia przedmiotów teoretycznych i praktycznych odbywać się będą w klasopracowniach i profesjonalnych pracowniach gastronomicznych.

EFS poziom polskie kolor