KURS  KWALIFIKACYJNY  W ZAWODZIE  ROLNIK 

kwalifikacja: „Prowadzenie produkcji rolniczej  R.3”

 

 - NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA - 

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20

okresnauczania:1,5roku (3semestry), zajęcia odbywają się systemem wieczorowym, poniedziałek, wtorek, czwartek

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej R16” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA oraz kurs „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R6” uzyskać dyplom TECHNIKA AGROBIZNESU.

PLAN NAUCZANIA

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Produkcja roślinna
Produkcja zwierzęca
Technika w rolnictwie
Język w rolnictwie
Przepisy ruchu drogowego
Podstawy działalnośc igospodarczej
Zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym

Wzór podania dostępny jest na stronie internetowej szkoły, www.zszkurzetnik.pl w zakładce rekrutacja.

Słuchacz po ukończeniu kursu może

Wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

 

kwalifikacja: „Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej  R.16”

 - NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA - 

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20

okresnauczania:1,5roku (3semestry), zajęcia odbywają się systemem wieczorowym, poniedziałek, wtorek, czwartek

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, „Prowadzenie produkcji rolniczej R16” oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA oraz kurs „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R6” uzyskać dyplom TECHNIKA AGROBIZNESU.

PLAN NAUCZANIA

Organizacja produkcji rolniczej 

Planowanie i organizacja produkcji rolniczej 

Język obcy w rolnictwie

Działalność gospodarcza w rolnictwie


Wzór podania dostępny jest na stronie internetowej szkoły, www.zszkurzetnik.pl w zakładce rekrutacja.

Słuchacz po ukończeniu kursu może

Wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, nadzorować i organizować produkcję rolniczą roślinną i zwierzęcą.

 

EFS poziom polskie kolor