Pierwsza grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku zakończyła praktyki zawodowe w Niemczech. Zgodnie z podpisaną umową na realizację przez ZSZ w Kurzętniku projektu „W życzliwej szkole marzenia stają się celem – praktyki zawodowe w Niemczech” programu Erasmus+, pierwsza grupa 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła dwutygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech.

Gospodarzem podejmującym młodzież była BBS Wildeshausen – niemiecka szkoła zawodowa z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym młodzieży.

           

Wyjazd naszych praktykantów do BBS Wildeshausen poprzedziło wiele działań w szkole. W ramach przygotowania do wyjazdu uczniowie przeszli 30-sto godzinny kurs języka niemieckiego zawodowego, 9-cio godzinne warsztaty z pedagogiem szkolnym – tzw. wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz 5-cio godzinne warsztaty przygotowania kulturowego. Ponadto odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Opiekę nad młodzieżą sprawował tłumacz języka niemieckiego – nauczyciel ZSZ w Kurzętniku mgr Andrzej Różycki.

 

W pierwszym tygodniu zajęć uczniowie doskonalili swoje umiejętności pod kierunkiem niemieckich instruktorów w pracowniach gastronomicznych zgodnie z przewidzianym programem nauczania. Ćwiczyli jak prawidłowo kroić warzywa, stroić talerze, przygotowywali stroiki adwentowe i ozdoby bożonarodzeniowe – dekorację stołu. Zapoznawali się z nowoczesnym (podobnym do naszego) wyposażeniem  pomieszczeń gastronomicznych, organizacją pracy zmywalni oraz organizacją pracy na poszczególnych stanowiskach. Zajmowali się obróbką wstępną warzyw, przygotowywali surówki i sałatki oraz wykonywali desery. Ulubionym zajęciem okazało się dekorowanie potraw, mniej ciekawym choć koniecznym było porządkowanie stanowiska pracy, zwłaszcza pod okiem znanych z zamiłowania do porządku Niemców.


Nie sposób pominąć atmosfery, jaka panuje w relacjach polsko- niemieckich. Grupa wywarła  duże wrażenie na kierownictwie i instruktorach pod względem dyscypliny, zorganizowania, zaangażowania w zajęciach oraz dużych umiejętności praktycznych.

Praktyka to nie tylko nauka. Gospodarze zadbali również o bardzo urozmaicone zajęcia w wolnym czasie, jak np. wizyta w klubie młodzieżowym, nauka jazdy na monocyklach,  wycieczki: do Oldenburga – zwiedzanie największej kuchni wydającej 4000 posiłków dziennie, Bremen – zwidzanie hotelu Europa, w którym gościł Michael Jackson i Hamburga – wizyta w teatrze.

Miłą niespodzianką dla naszych uczniów było spotkanie ze Starostą Powiatu Oldenburg Panem Carstenem Haringsem.

W drugim tygodniu młodzież pracowała w restauracjach niemieckich:

„Altes Amtshaus”

„Gut Altona” 

 

Kolejne wyjazdy odbędą się w listopadzie 2015 roku i kwietniu 2016.

 

Obecnie prowadzimy rekrutację na kolejne wyjazdy!

 

Koordynator projektu: Anna Faltynowska

 

logoErasmus logologo zsz

 

EFS poziom polskie kolor