DSC0542914 marca w ZSZ w Kurzętniku odbyła się żywa lekcja historii z udziałem p. Marka Franczaka syna ostatniego Żołnierza Wyklętego, p. Krzysztofa Bukowskiego, którego oboje rodzice walczyli w polskim podziemiu niepodległościowym. Spotkanie poprowadził p. Kajetan Rajski, redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”. Młodzież najpierw wysłuchała krótkiego wykładu na temat Żołnierzy Wyklętych a następnie p. Franczak i p. Bukowski opowiedzieli wzruszające historie swoich rodziców oraz odnieśli się do swojego życia uwikłanego w trudne czasy i problemy z jakimi musieli się zmierzyć walcząc o pamięć i godność dla siebie i swoich rodzin. Na zakończenie uczniowie wielkimi brawami podziękowali za bardzo ciekawą lekcję i wiele wzruszeń. Spotkanie przygotowane zostało przez Szkolny Klub Armii Krajowej i p. Jolantę Paplińską.

EFS poziom polskie kolor