IMG 20180326 090401Niedawno w naszej szkole grupa uczniów po raz pierwszy brała udział w konkursie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej w ramach Projektu "Katyń...ocalić od zapomnienia", pt.:" Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo", natomiast niektórzy uczniowie brali udział w konkursie plastycznym, również o tematyce zbrodni katyńskiej. Pracę tych uczniów zostały wysłane do Olsztyna. Konkursy realizowane są w 78 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Celem ich jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia przez pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej.Koordynatorem szkolnym konkursów była Patrycja Brodzińska. Po szkolnych eliminacjach otrzymaliśmy wiadomości z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie,że nasi uczniowie: Daria Januszewska, kl.III Tżug,Waldemar Robaczewski, kl.Tcpg/Tuiseo i Wiktor Michalski, kl.II Tcpg/Tuiseo, znaleźli się w gronie uczniów,którzy napisali najlepiej test w województwie i zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu.

-------------------------

Dnia 26.03.2018r. w budynku Urzędu Wojewódzkiego,w Olsztynie, uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych stanęli do rywalizacji w drugim etapie II Regionalnego Konkursu wiedzy o Zbrodni Katyńskiej.Do konkursu przystąpili uczniowie z blisko trzydziestu szkół województwa warmińsko-mazurskiego.Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr hab. Karol Sacewicz oraz warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Nowacki.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom,którzy przystąpili do niełatwych zmagań w konkursie.

Opiekunem była: Patrycja Brodzińska

EFS poziom polskie kolor