03624 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku został posadzony Dąb Pamięci, dla uhonorowania lokalnego bohatera Augustyna Krajnika, aspiranta Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim w latach przedwojennych. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Sebastian Nowakowski reprezentujący Delegaturę IPN w Olsztynie, Barbara Gawlicka- Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie, inspektor Jacek Drozdowski- Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Andrzej Ochlak- Starosta Nowomiejski, Wojciech Dereszewski- Wójt Gminy Kurzętnik, Adam Kopiczyński- Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej, Rafał Tesmer- Prezes Stowarzyszenia Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej. O bohaterze z naszego regionu wiemy niewiele. Aby przybliżyć sytuację, w jakiej znalazły się ofiary Zbrodni Katyńskiej, niepewność jutra, przeczucie zbliżającej się śmierci i troskę o najbliższych część artystyczną oparto na zapiskach Mariana Gąsowskiego w kalendarzu kieszonkowym z 1939r. Można przypuszczać, że przeżycia Augustyna Krajnika i wielu innych były do siebie podobne.

----------------------------------

W scenariuszu wykorzystano także refleksyjno- patriotyczną poezję, m. in.:
„Kwiecień, ranek,
Chłód
Dreszcze.

Jeden po drugim,
Następny
I jeszcze

Tyle dni
Tygodni
Całe miesiące

Czekało na śmierć
Najlepszych
Tysiące

Znów kwiecień, mgła
Runął Biały Orzeł w tarczy
Znów tylu najlepszych
Za dużo...Wystarczy!
( Mirosław Wodara )

Dzięki zaangażowaniu się młodzieży (Adriana Kwiatkowskiego, Moniki Kobylskiej, Zuzanny Golmanowskiej, Karoliny Wiśniewskiej, Pawła Żmijewskiego, Beaty Kulkowskiej oraz konferansjerów Magdaleny Różyńskiej i Tymoteusza Ostrowskiego) i jej artystycznym talentom powstało- w ocenie gości- niezwykle wartościowe i wzruszające widowisko. Szczególnie nobilitująco brzmiały dla wykonawców słowa uznania z ust wielokrotnych uczestników sadzenia drzew pamięci.
Oficjalna część spotkania miała miejsce przed budynkiem szkoły, gdzie uroczystego posadzenia Dębu Katyńskiego dokonali uczniowie, Dyrektor ZSZ w Kurzętniku oraz zaproszeni goście, a poświęcił ks. Maciej Górka. Zaproszeni w swoich wystąpieniach podkreślali doniosłość chwili i nie kryli wzruszenia. Inspektor Jacek Drozdowski zapewnił, że dla naszej Policji będzie
to miejsce szczególnie ważne, zawsze otaczane troską. Przedstawiciel IPN w Olsztynie p. Sebastian Nowakowski omówił uporczywe działania zmierzające do odkrywania prawdy o Zbrodni Katyńskiej, zakłamywanej przez władze ZSRR i Rosję. Skierował słowa podziękowania społeczności szkolnej za upamiętnienie bohatera i pielęgnowanie pamięci historycznej.
Ważnym aspektem uroczystości było umieszczenie ziemi katyńskiej. Jej garstkę szkoła otrzymała od Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z rąk p. Gawlickiej. W czasie uroczystości p. Prezes, wdzięczna za realizację projektu przez ZSZ w Kurzętniku, mówiła o zamordowanych w Katyniu i kultywowaniu pamięci przez bliskich ofiar.
Koordynatorem projektu „Katyń... ocalić od zapomnienia” była p. Jolanta Paplińska oraz uczniowie Szkolnego Klubu Armii Krajowej. Scenariusz części oficjalnej powstał we współpracy pań: Alicji Wądołowskiej, Grażyny Teski, Jolanty Paplińskiej. Część artystyczną reżyserowała p. Alicja Wądołowska.

 

AUGUSTYN KRAJNIK

file

Augustyn Krajnik syn Augustyna i Anny, urodził się 21 stycznia 1897 roku
w Słupnicy. Do policji wstąpił mając 25 lat. 15 stycznia 1935 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej w Nowym Mieście Lubawskim, skąd przeniesiony został do powiatu tczewskiego na stanowisko komendanta posterunku w Gniewie. Niespełna miesiąc później 18 lutego 1935 roku objął tę samą funkcję na posterunku w Pelplinie. 24 czerwca 1938 został skierowany do komendy powiatowej w Tczewie z przydziałem do Wydziału Śledczego, gdzie pracował do września 1939 roku. Został zamordowany w 1940 roku w Twerze
i pogrzebany w zbiorowej mogile w Miednoje. Pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta i odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

EFS poziom polskie kolor