Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwaliła zasady przyznawania stypendium uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski.  Wysokość stypendium uzależniona jest od wyników uzyskiwanych w nauce oraz oceny z zachowania. Poniżej treśc uchwaly, regulamin przyzanawania stypendium oraz wniosek.

Uchwała Rady Powiatu

Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium

 

 

EFS poziom polskie kolor