Informuję, że pomimo kontynuowanej akcji strajkowej w Naszej szkole, 

od poniedziałku tj. 15 kwietnia 2019 roku wracamy do zajęć.

W trosce o realizację podstaw programowych i w celu uchronienia szkoły przed ewentualnym przedłużeniem roku szkolnego czy organizacją zajęć dodatkowych w dni wolne od nauki, podejmiemy próbę prowadzenia "normalnych" lekcji.

Solidaryzuję się w pełni z postulatami związków zawodowych, 

lecz poczucie odpowiedzialności nakazuje mi podjęcie działań zmierzających do uchronienia Naszej szkoły przed kłopotami.

Pozdrawiam Mirosław Wodara dyrektor Zespołu.

 

EFS poziom polskie kolor