Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku  przystąpił do programu uzyskania Certyfikatu Księgowego opracowanego przez Centrum Informacji Księgowej w Warszawie, a uczniowie i absolwenci Technikum Ekonomicznego naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego podejścia do Egzaminu C.I.K., do którego przystąpienie standardowo podlega opłacie. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do uzyskania Certyfikatu Księgowego C.I.K..Wszelkie informacje dostępne są na stronie CIK https://www.cik.org.pl

cik

EFS poziom polskie kolor