Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

 

Przedmioty ogólnokształcące dla Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia (po szkole podstawowej)

- Podręczniki do Technikum

- Podręczniki do Branżowej Szkoły I stopnia

Uwaga! Lista podręczników do przedmiotów zawodowych dla uczniów klas I po szkole podstawowej zostanie podana przez nauczycieli po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

Przedmioty ogólnokształcące dla Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia (po gimnazjum)

 - Podręczniki do Technikum

 - Podręczniki do Branżowej Szkoły I stopnia

 

Przedmioty zawodowe dla Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia (po gimnazjum)

- Podręczniki dla zawodu: Technik Ekonomista

- Podręczniki dla zawodu: Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

- Podręczniki dla zawodu: Technik Handlowiec

- Podręczniki dla zawodu: Technik Informatyk

- Podręczniki dla zawodu: Technik Rolnik

- Podręczniki dla zawodu: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

- Podręczniki dla zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

- Podręczniki dla zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

- Podręczniki dla zawodu: sprzedawca

 

 

EFS poziom polskie kolor