131283640 3846940962023178 3938911604141475460 nDnia 13 grudnia 1981 roku, Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na terytorium całego kraju. Dziś, pomimo że mija już 39 lat od tego wystąpienia i tragicznych wydarzeń, które współtowarzyszyły działaniom władz – pamięć nadal trwa. Trwa ona nie tylko w bezpośrednich świadkach tych zdarzeń, ale również w kolejnych pokoleniach młodych Polaków, którzy poznają te wydarzenia z opowiadań uczestników oraz poprzez lekcje historii w szkole.
--------------------
Pamięć należy podtrzymywać, aby nie została ona zatarta. Dlatego również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku tego dnia uczestniczyli w zajęciach związanych z jedną z czarnych kart w historii naszego państwa, jaką był stan wojenny. Zachęcamy wszystkich, aby dnia 13 grudnia o godz. 19.30 zapalili w oknach swoich domów „światło wolności”, by nie tylko zachować pamięć o tamtych wydarzeniach, ale przede wszystkim upamiętnić ludzi, którzy walczyli o lepsze jutro tak dla siebie, jak i dla nas.

Fotogaleria