F496F6C1 DB30 473E BEAB B3ADF4EDBFF41 marca Narodowy Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Nil”, „Rój”, „Inka”, „Zagończyk”, „Zapora”, „Łupaszka”, „Witold”, „Lalek”, „Nela”, „Żelazny”, „Jastrząb” to tylko niektóre pseudonimy pod którymi kryją się historie osób, które poddały swoje życie misji walki o Polskę. Wśród tych niezłomnych bohaterów - żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia znajdowały się kobiety i mężczyźni, którzy swą wytrwałością, niezłomnością, oddaniem, determinacją, poświęceniem oraz postawami patriotycznymi stali się symbolem zbrojnej walki o ojczyznę. Za swą działalność ponosili bardzo wysoką cenę, łącznie z utratą życia, wystawiając tym samym największe świadectwo oddania dla sprawy polskiej. Dążenia władz komunistycznych do wymazania niezłomnych z pamięci społecznej nie powiodły się, a pamięć o ich bohaterstwie trwa w następnych pokoleniach Polaków, którzy żyją w niepodległej i suwerennej Polsce o jakiej marzyli i o jaką walczyli żołnierze wykleci.

-----------------------------
Uczniowie z ZSZ w Kurzętniku nie zapominają o „Żołnierzach Wyklętych” oddając im hołd poprzez odwiedzenie miejsc pochówków i upamiętnień, udział w lekcjach poruszających historię „Niezłomnych”, wykonanie prac odwołujących się do pamięci o Tych bohaterach, a także biorąc udział w konkursie wiedzy dotyczącym Żołnierzy Wyklętych organizowanym przez Referat Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Zapoznaj się z sylwetkami Tych niezwykłych osób.