445523279 875882434582582 4560569229076319840 nW dniach: 21-23.05.2024r., uczniowie ZSZ w Kurzętniku byli uczestnikami dwuetapowego konkursu przyrodniczego: biologia, chemia i fizyka pod hasłem: „Naukowy Zawrót Głowy”, promującego pozyskiwanie wiedzy przyrodniczej, by w ten sposób inspirować do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Organizacja takiego przedsięwzięcia to kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody, a także doskonała okazja na współpracę z nauczycielami. Z uwagi na różnorodną formę konkursu, zaplanowane działania rozłożono na trzy kolejne dni, traktując je jako odrębne etapy.

21.05. to etap I, w którym uczniowie mieli okazję sprawdzić swój poziom wiedzy przyrodniczej rozwiązując QUIZ na platformie Testportal po otrzymaniu do niego linku w wyznaczonym czasie. Test konkursowy on-line został opracowany przez nauczycieli uczących w szkole przedmiotów przyrodniczych i obejmował wiedzę z zakresu trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki, z uwzględnieniem kategorii wiekowej (podział na klasy). Okazało się, że taka forma przeprowadzenia testu spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony uczniów. Należy też zauważyć, że ograniczenie zużycia papieru podczas konkursu to kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży ZSZ w Kurzętniku.

22.05. to etap II pt. „Z przyrodą na Ty poprzez eksperyment”, w którym uczniowie spośród przygotowanego przez nauczycieli zestawu doświadczeń musieli wylosować jedno z nich, a następnie samodzielnie wykonać według zamieszczonej instrukcji. Miejscem, w którym przygotowano dla uczniów 7 stanowisk (miejsc pracy) była sala Marii Curie-Skłodowskiej (sala 209). Każde stanowisko zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt i szkło laboratoryjne oraz właściwe odczynniki chemiczne. Wskazówką dla każdego ucznia była opracowana instrukcja, w której zawarto etapy przeprowadzenia doświadczenia. Na koniec, każdy uczestnik był zobowiązany zapisać obserwacje (spostrzeżenia) i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. Eksperymentując, każdy z nich wykazał ożywienie i zaciekawienie tematyką. Jako zespół konkursowy, jesteśmy pod wrażeniem oddania ducha eksperymentowania z uwzględnieniem słownictwa naukowego. Wybrane przez nauczycieli doświadczenia to te, które pozwoliły na korelację z treściami, jakie należy uwzględniać realizując podstawę programową z poszczególnych przedmiotów.

23.05. to dzień, w którym uczestnicy konkursu wysłuchali prelekcji: MODNA CHEMIA, czyli „Mroczna historia zielonej sukni”. Uczennice klasy 2TGiPC/TI, Natalia Kroplewska i Klaudia Prusak przygotowały materiał o zielonym barwniku określanym jako „zieleń Scheelego” w formie prezentacji multimedialnej, który zaprezentowały podczas lekcji chemii w następujących klasach: 2TH, 3TH/TR, 3TI i 4TR/TŻiUG. Młodzież z dużym zaciekawieniem wysłuchała historii o zielonym pigmencie, który spowodował, że w pierwszej połowie XX wieku wycofano z mody garderobę w kolorze zielonym.

Dla zainteresowanych historią koloru, który dominował na salonach arystokracji XIX wieku, podajemy link do w/w materiału:
https://www.canva.com/design/DAGFylXIB9w/ZTJ2SIeChieYY6RX_cm9RQ/edit?utm_content=DAGFylXIB9w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Komisja konkursowa, po podliczeniu uzyskanych punktów z I i II etapu, wyłoniła zwycięzców przyznając następujące miejsca:
1. Kacper Lewandowski (3TI) – I miejsce,
2. Oliwia Żelazna (3TE/TŻiUG) – II miejsce,
3. Wiktoria Polanowska (1TR/TUiSEO), Wiktor Madaliński (1TR/TUiSEO), Filip Florenc (4TI) – III miejsce.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody – niespodzianki.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.
Zespół konkursowy: Dorota Brozdowska, Małgorzata Hincman-Mróz, Magdalena Kwaśniewska, Violetta Lewandowska

Fotogaleria