Zespół Szkół Zawodowych Laureatem Konkursu „Co za akcja” organizowanym przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „ Pomaganie Krzepi”. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna oraz promocja postaw proekologicznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pobudzanie aktywności młodzieży, a także pogłębienie teoretycznej wiedzy dotyczącej ekologii, a następnie wykorzystanie jej w praktyce. Zadanie konkursowe polegało na opublikowaniu na Fanpage ‘u Szkoły filmu z realizacji akcji ekologicznej zorganizowanej przez uczniów i pracowników Szkoły. Akcja ekologiczna została przeprowadzona pod hasłem: „ Co możemy jeszcze zrobić, aby dbać o Ziemię”.
----------------------
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia akcji ekologicznej, a także stworzenia filmu. Ogromny to sukces, bo dzięki zdobytej nagrodzie, będziemy mogli przeznaczyć ją na zakup nowych pomocy naukowych. Koordynator: Małgorzata Hincman-Mróz