Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
Cele kształcenia – wymagania ogólne:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
a) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
b) uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót

2) w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
a) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
b) monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
c) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.