Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2019

1. Informatory, harmonogramy, przykładowe zadania