Logo PNWM POZIOM RGB do internetu z dopiskiem
Tytuł projektu: Stawy rybne Ahlhorner Las, woda, łąki.

Opis:

Zwiedzanie 32 stawów, które został stworzone w celu hodowli ryb. Zagadnienia dotyczące gospodarowania stawami. Wyraźne wskazanie, że teren ten został stworzony przez człowieka. Pobieranie próbek wody ze stawów. Badanie zmienności i niestabilności bilansu wodnego. Zwiedzanie ekogospodarstwa prowadzonego przez Oldenbursko - Wschodniofryzyjski Związek Wód. Określenie związku między rolnictwem, gospodarką wodną i obszarami naturalnymi. Na przykładzie stawów rybnych Ahlhorner Fischteiche w ramach spotkania międzynarodowego zostanie wyjaśnione znaczenie ochrony przyrody w regionach europejskich.

Do projektu zaproszono uczniów z Sumy (Ukraina), z Gruzji i Polski.

"Projekt dofinansowała Polsko - Niemiecka  Współpraca Młodzieży"