logotypy FE 2014 2020
Projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

POWERVET – 2019-1-PL01-KA102-063432


Opis projektu:

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku realizuje projekt „Zawodowiec Europejczyk" skierowany do uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych.
Projekt stwarza szansę dla uczniów na rozwój umiejętności zawodowych z zakresu gastronomii, a także wzmocnienie znajomości języka niemieckiego. A ponadto:
- Podniesienie u uczniów/uczennic praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zgodnym z profilem technik żywienia i usług gastronomicznych.
- Nabycie u uczniów/uczennic doświadczenia zawodowego w pracy w zakładach o wysokim standardzie usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologii.
- Nabycie u uczniów/uczennic wiedzy i umiejętności w zakresie języka niemieckiego zawodowego.
Poprzez realizację powyższych celów wzrośnie standard nauczania w naszej szkole, umożliwienie uczniom zagranicznych praktyk, wzbogacony proces kształcenia zawodowego poprzez nabycie wysokiego stopnia kwalifikacji zawodowych, zdobytych podczas wykonywania praktycznych zadań w miejscu pracy.

W ostatnich latach, zmiana podstawy programowej , a także zmiany w oświacie i edukacji również zawodowej, powoli acz systematycznie mają na celu dostosowanie, procedur i form kształcenia zaw. do potrzeb dynamicznego rynku, pracy. Nie nastąpi to "od ręki" gdyż stanowi to złożony proces, nasz projekt nie zmieni od razu całego formalnego systemu ale będzie stanowił "przykład dobrej praktyki" dla innych i będzie "kroplą drążącą skałę" gdyż wykracza poza obszar standardowej edukacji w naszej szkole, nadaje jej komponent ponadnarodowy, dzięki realizacji projektu będziemy mieli szansę rozpocząć nowy rozdział w nauczaniu naszych uczniów, co mamy nadzieję dzięki nakładowi naszej pracy i szukaniu perspektyw na realizację planów przerodzi się w konsekwetną politykę edukacyjną placówki. Udział w projekcie jest dla nas szansą na podniesienie jakości pracy szkoły, przyciągnie młodzież do kształcenia w zawodach gastronomicznych. Po drugie przyczyni się podniesienia poziomu współpracy między szkołami polską i niemiecką w zakresie kształcenia na kierunkach gastronomicznych.

Partnerem w projekcie jest zaprzyjaźniona szkoła niemiecka z regionu, z którym powiat nowomiejski utrzymuje stosunki partnerskie. Partner niemiecki wniesie do projektu swoje doświadczenie i kompetencje w zakresie organizacji i realizowania edukacji zawodowej na poziomie kształcenia średniego w Niemczech, w szczególności w zakresie kierunków gastronomicznych. Niemiecki model edukacji zawodowej, tzw. system dualny (dual system) zakłada połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Osoby zdobywające wykształcenie zawodowe w drodze kształcenia dualnego przechodzą na ogół trzyletnią naukę zawodu w szkole i w zakładzie pracy zgodnie z wybranym zawodem lub też w specjalistycznych szkołach zawodowych podlegających wyłącznemu nadzorowi państwa.

-------------------------------------------------

Plakaty programu:

 - Rekrutacja I etap
 - Plakat informacyjny I etap
 - Rekrutacja II etap
 - Plakat informacyjny II etap