Dyrektor szkoły:
mgr Katarzyna Trzaskalska

zdj

 

Wicedyrektor:
mgr inż.  Krzysztof Kwiatkowski

wicedyrektor

 

Wicedyrektor:
mgr Anna Faltynowska

AF