1957W Gwiździnach koło Nowego Miasta Lubawskiego powstaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego (SPR). Organizatorem został pan Emil Iluk. Nabór do pierwszej klasy liczył 23 osoby (w tym 12 dziewcząt).
1960Szkoła rozszerza swój program o zajęcia: kursu ciągnikowo- motocyklowego. Nauka odbywa się od godziny 17.00 3 razy w tygodniu.
1962Po raz pierwszy lekcje rozpoczynają się w godzinach rannych.
1969/70Dotychczasowe SPR przekształcono w Zasadniczą Szkołę Rolniczą (ZSR).
1973W ramach ZSR powołano Technikum Rolnicze dla Pracujących w Nowym Mieście Lubawskim. Dyrektorem został mgr Leopold Zakrzewski. Zainteresowanie nauką w tej szkole było ogromne, utworzono 2 klasy po 50 osób każda.
1975Pierwsza studniówka i pierwsza matura. Egzamin dojrzałości złożyło 23 uczniów.
1977ZSR z Gwiździn przeniesiono do Nowego Miasta Lubawskiego do budynku Zespołu Szkół.
1981Szkoła uzyskuje oddzielny budynek na ulicy Korczaka. Zajęcia w Technikum Rolniczym dla dorosłych odbywają się nadal w budynku Zespołu Szkół. W tym roku rozpoczęto naukę w Średnim Studium Rolniczym.
1990Szkoła Rolnicza przejmuje i adaptuje do celów dydaktycznych okazały budynek po rozwiązanym Komitecie Miejskim i Gminnym PZPR. W tymże roku powołano Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim, który kształci do dnia dzisiejszego uczniów pragnących zdobyć zawód rolnika i branż pokrewnych.
1996Zorganizowana zostaje pierwsza Wystawa Rolniczo Ogrodnicza "Zielono mi...". Wystawa jest formą pracy dyplomowej uczniów klas maturalnych Technikum Agrobiznesu i Technikum Rolniczego dla Dorosłych (26-27.10.1996).
1997II Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (18-19.10.1997).
1997Odnowiony został budynek szkolny oraz wykonano nawierzchnię na dziedzińcu szkoły.
1998III Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (17-18.10.1998).
2000Szkoła kształci ponad 330 uczniów w następujących oddziałach: Zasadnicza Szkoła Rolnicza Liceum Rolnicze Liceum Agrobiznesu Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Technikum Rolnicze dla Dorosłych.
2001IV Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (13-14.10.2001).
2002V Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..."(12-13.10.2002).
2003We wrześniu naukę rozpoczęło 549 uczniów, w tym na kierunkach dziennych 332. Grono pedagogiczne powiększyło się do 36 nauczycieli (25 osób na pełnym etacie).
2003Otwarta zostaje nowa pracownia komputerowa.
2003VI Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (04-05.10.2003).
2003Powstaje szkolny sklepik.
2004Dokonana zostaje wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły i przylegającym do dziedzińca pomieszczeniu gospodarczym (śmietniku).
2004VII Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (09-10.10.2004).
2005I Wystawa "Ja, moje zdrowie i środowisko" (09-10.04.2005).
2006Pożegnanie sekretarza szkoły Wandy Pokojskiej, która w Zespole Szkół Rolniczych przepracowała ponad 30 lat. (01.09.1975-31.08.2006).
2006VIII Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (21-22.10.2006).
2007Otwarta zostaje nowa pracownia komputerowa (22.06.2007).
200750 lecie istnienia Zespołu Szkół Rolniczych (06.10.2007). Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i poświęcenie sztandaru.
2007Instalacja zestawu monitoringu wizyjnego 6 kamer (24-25.11.2007).
2008Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (06.03.2008).
2008IX Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (04-05.10.2008).
2009X Wystawa Rolniczo-Ogrodnicza "Zielono mi..." (10-11.10.2009).
2009Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (15.10.2009).
2009Decyzją Rady Powiatu z dnia 24.11.2009 została zmieniona nazwa naszej szkoły na Zespół Szkół Zawodowych.
2010Powstaje Szkolne Koło Fotograficzne "FOCUS" (15.02.2010).
2010W naszej szkole odbył się wykład dotyczący powszechnego spisu rolnego 2010 (28.09.2010).
2010Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (06.10.2010).
2010XI Wystawa Żywieniowo- Rolnicza "Zielono mi..." (10.10.2010).
2010Jesteśmy na Facebook'u (25.10.2010).
2011XII Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (23.10.2011).
2011Spektakl profilaktyczny "ODLOT" w wykonaniu Grupy Teatralnej "Impresja" (11.06.2013).
2012XIII Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (14.10.2012).
2013Odbiór techniczny nowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (24.04.2013).
2013Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014 z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Inauguracja w nowym budynku szkoły w Kurzętniku (02.09.2013).
2013XIV Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (06.10.2013).
2014I Targi Kulinarno- Turystyczne "Smaki Wakacji " (18.05.2014).
2014Karol Okrasa w naszej szkole (02.09.2014).
2014Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (11.09.2014).
2014XV Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (28.09.2014).
2014Pożegnanie Pana Edmunda Kasprowicza, naszego wieloletniego pracownika gospodarczego (13.10.2014).
2015Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (22.01.2015).
2015Zaćmienie Słońca (20.03.2015).
2015Spektakl profilaktyczny "Bici biją" w wykonaniu Grupy Teatralnej "Impresja" (20.03.2015).
2015Festyn charytatywny dla Kamila i Rafała (22.03.2015).
2015II Targi Kulinarno-Turystyczne "Smaki Wakacji" (24.05.2015).
2015II Turniej Strongmenów (03.06.2015).
2015"Naukowy Zawrót Głowy"-Centrum Nauki Kurzętnik (09.06.2015).
2015XVI Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (27.09.2015).
2015Uroczyste nadanie Zespołowi Szkół imienia "Noblistów Polskich" (14.10.2015).
2015Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (22.10.2015).
2015Warsztaty kulinarne - Agencja Rynku Rolnego Olsztyn (09.11.2015).
2015"Naukowy Zawrót Głowy"-Centrum Nauki Kurzętnik (21.12.2015).
2016Festyn charytatywny dla Kamila, Rafała i Piotra (13.03.2016).
2016Oficjalne, symboliczne rozpoczęcia budowy hali sportowej (22.03.2016).
2016III Targi Kulinarno-Turystyczne "Smaki Wakacji " (22.05.2016).
2016Spotkanie z Panią Henryką Krzywonos-Strychowską (24.05.2016).
2016Szkolny Dzień Sportu (31.05.2016).
2016Spektakl profilaktyczny "Kolekcjoner" w wykonaniu Grupy Teatralnej "Impresja" (02.06.2016).
2016"Narodowe Czytanie" - "Nobliści" czytają "Quo Vadis" (03-04.09.2016). 
2016XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. "Darujmy światu pokój" (06.09.2016).
2016Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (15.09.2016).
2016XVII Wystawa Żywieniowo-Rolnicza "Zielono mi..." (02.10.2016).
2016Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (01.12.2016).
2016Debata społeczna "Bezpieczny młody kierowca" (01.12.2016).
2016"Dobra Noc w Szkole" (09-10.12.2016).
2017I Powiatowy konkurs Savoir-Vivre "Etykieta przy stole" (28.02.2017).
2017Festyn charytatywny dla Kamila, Rafała i Asi (05.03.2017).
2017Pożegnanie uczniów BBS Wildeshausen i Christy Evers (Erasmus+ 24.02 - 10.03.2017).
2017Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (23.03.2017).
2017I Powiatowy konkurs "Żywienie a zdrowie człowieka" (Światowy Dzień Zdrowia) (07.04.2017).
2017Podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu "Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy" (19.04.2017).
2017"The many faces of water" - Erasmus+ (09.2016 - 08.2017). 
2017Debata społeczna "Bezpieczny młody kierowca" (07.06.2017).
2017IV Targi Kulinarno-Turystyczne "Smaki Wakacji" (11.06.2017).
2017Uroczyste otwarcie hali sportowej (11.06.2017).
2017"Narodowe Czytanie" - "Nobliści" czytają "Wesele" (02.09.2017).
2017Pobór krwi w szkole w ramach akcji "Młoda krew ratuje życie" (14.09.2017).
2017Wojewódzka Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego (22.09.2017).
 PROJEKTY    
2014 - 20162016 Erasmus+
"W życzliwaj szkole marzenia stają sie celem - praktyki zawodowe w Niemczech".
 2017 - 2018 "Stawiamy na lepsze jutro". 
Kursy podnoszące kwalifikacje dla uczniów oraz staże zawodowe dla nauczycieli.
2017 - 2019"Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy".
Studia podyplomowe i staże zawodowe dla nauczycieli. Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zawodzie technik informatyk i operator obrabiarek skrawających. Wyposażenie pracowni komputerowej i pracowni obrabiarek.