PSYCHOLOG 
w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

mgr Iwona Zawacka

psycholog
telefon: 666 456 143

Godziny pracy:

Poniedziałek: 900 - 1600
Środa: 830 - 1130
Czwartek: 830 - 1430

 

Terminy i zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2023/2024
do Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

- Zasady rekrutacji i kwalifikowania do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Technikum
- Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

Przydatne informacje dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie.  

 

Terminy i zasady rekrutacji uczniów
na rok szkolny 2023/2024 
do Szkoły Policealnej nr 2
w  Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Terminy oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2023-2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej nr 2

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie. 

Logo PNWM POZIOM RGB do internetu z dopiskiem
Tytuł projektu: Stawy rybne Ahlhorner Las, woda, łąki.

Opis:

Zwiedzanie 32 stawów, które został stworzone w celu hodowli ryb. Zagadnienia dotyczące gospodarowania stawami. Wyraźne wskazanie, że teren ten został stworzony przez człowieka. Pobieranie próbek wody ze stawów. Badanie zmienności i niestabilności bilansu wodnego. Zwiedzanie ekogospodarstwa prowadzonego przez Oldenbursko - Wschodniofryzyjski Związek Wód. Określenie związku między rolnictwem, gospodarką wodną i obszarami naturalnymi. Na przykładzie stawów rybnych Ahlhorner Fischteiche w ramach spotkania międzynarodowego zostanie wyjaśnione znaczenie ochrony przyrody w regionach europejskich.

Do projektu zaproszono uczniów z Sumy (Ukraina), z Gruzji i Polski.

"Projekt dofinansowała Polsko - Niemiecka  Współpraca Młodzieży"