Zarząd Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku na rok szkolny 2021/ 2022

1. MACIEJ ROGOWSKI 3 TGiPCsp - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2. AGNIESZKA GUZIK 3 TE/TH gim – Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego
3. PATRYCJA WASIEWSKA 3TGiPC gim – Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
4. ALEKSANDRA MAJCHRZAK 3 TE sp - Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
5. KAMILA KWIATKOWSKA 3 TI/TR sp – Reprezentant Rady Klasowej
6. SEWERYN KOWALSKI 4 TI - Reprezentant Rady Klasowej
7. ROZALIA ZABŁOCKA 3 A BS- Reprezentant Rady Klasowej

Działalność uczniów na rzecz Samorządu Uczniowskiego:

JULIA SKOCKA 3 TGiPCsp, OLIWIA ŁAKOMA 3 TGiPCsp - Sekcja organizacyjna i fotograficzna, dekoracje- fotorelacje z uroczystości szkolnych i innych działań , kontakt ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym
KAMILA KWIATKOWSKA 3 TI/TR sp - Sekcja artystyczna i organizacyjna - współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, konferansjer, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym
FAUSTYNA ARANOWSKA 4 TGiPC - Sekcja artystyczna i organizacyjna, wolontariat - współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły, fotorelacje na szkolnym portalu społecznościowym
JULIA MEDERSKA 3 TGiPCsp, OSKAR FLORKOWSKI 3 TGiPCsp - sekcja graficzna. Pomoc graficzna podczas uroczystości oraz festynów. Reprezentant szkoły na forum zewnętrznym.
PATRYCJA KACZERZEWSKA 3 TE/TU sp - Sekcja artystyczna i organizacyjna, dekoracje - współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym
ROZALIA ZABŁOCKA 3 A BS gim, PATRYCJA TEMPLIN 3 A BS gim, ANIA SZAŁKOWSKA 3 A BS gim, MARTYNA LAMKOWSKA 3 A BS gim - sekcja organizacyjnopromocyjna, charytatywna, organizacja stoiska szkolnego, reklama, promocja szkoły, akcje szkolne, wolontariat. Łącznik między Branżową Szkołą, a Technikum
SEWERYN KOWALSKI 4 TŻiUG/TUiSEO, BŁAŻEJ SOBCZAK 3 TE/TUiSEO sp, JAKUB PIOTROWSKI 1TI - Sekcja artystyczna i organizacyjna, nagłośnienie - obsługa sprzętu nagłaśniającego, współorganizator akademii i innych uroczystości szkolnych, reprezentant szkoły na forum zewnętrznym, kontakt z administratorem szkoły

Opiekunowie: Justyna Piotrowska, Anna Bartkowska

ZADANIA PRZEWODNICZĄCYCH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

- organizują działalność samorządu
- odbywają narady oraz spotkania z jej członkami;
- kontrolują i oceniają wykonanie zadań wynikających z planu;
- utrzymują systematyczny kontakt z Zarządem Samorządu Uczniowskiego i samorządami klasowymi
- przekazują uzyskane informacje pozostałym członkom sekcji;
- nawiązują współpracę z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły
- promocja szkoły w innych placówkach
- współpraca ze szkolnym kołem teatralnym Fantazja, kołem fotograficznym FOCUS, PCK, Dietetyk, CNK
- kontakt z dyrekcją szkoły
- kontakt z pedagogiem szkoły i administracją

ZADANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SU:

- organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych,
- podejmowanie działań zmierzających do eliminowania używek, w szczególności nikotyny,
- propagowania dobrych zachowań, w tym kultury osobistej , kultury języka i dress code'u
- opieka nad szafkami uczniowskimi
- przeprowadzenie kompanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
- udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,
- współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach.

SEKCJA INFORMACYJNA
- prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
- informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego,
- przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach, np. kulturalnych w szkole i poza nią,
- pomoc w tworzeniu działu Samorząd Uczniowski na stronie internetowej szkoły,
- przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)

SEKCJA ARTYSTYCZNA, GRAFICZNA, DEKORACYJNA
-dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły,
-pomoc w przygotowywaniu dekoracji z okazji uroczystości szkolnych.

SEKCJA CHARYTATYWNA/wolontariat
-inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły,
-udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje poza szkolne,
-organizowanie zbiórek, akcji
-współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu i jego opiekunkami: A. Dembek, P. Brodzińska, M. Hincman-Mróz
- współpraca ze szkolnym kołem PCK

SEKCJA FOTOGRAFICZNA
- umieszczanie dokumentacji wydarzeń szkolnych na portalu społecznościowym szkoły
- organizacja fotoreportera na różne uroczystości szkolne
- współpraca ze szkolnym kołem fotograficznym FOCUS

SEKCJA NAGŁOŚNIENIA
- obsługa sprzętu nagłaśniającego na różnych uroczystościach szkolnych,
- przyuczenie nowych kandydatów do obsługi sprzętu nagłaśniającego
- współorganizacja akademii i innych uroczystości szkolnych,
- kontakt z administratorem szkoły