galeria prac1Miło nam poinformować o wynikach Powiatowego Konkursu Graficznego pt. Grafikuł Czasu- turystyka krajobrazu Powiatu Nowomiejskiego w pikselach”. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Nowomiejski. Wyrażamy szczególne podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego konkursu. Od ogłoszenia konkursu do 30 kwietnia 2024 wpłynęło ponad 17 prac. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym przygotowaniu projektów graficznych na temat turystyki krajobrazu Powiatu Nowomiejskiego. Wizja Powiatu Nowomiejskiego mogła nawiązywać do miejsc atrakcyjnych i popularnych w naszym regionie, a także popularyzować charakterystyczne cechy przyrodnicze. Młodzież mogła inspirować się miejscami, a także promować obszary przyrody, które można doświadczać na dwa sposoby: rekreacyjny lub estetyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu zadanie wykonali bardzo dobrze podejmując tematykę konkursową. Młodzież w swoich pracach wykorzystała przedstawienia architektury miejskiej i zabytków okolicznych miejscowości.

20240516 12072616 maja 2024 uczniowie klas: technik handlowiec, ekonomista i rolnik oraz sprzedawcy uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, panią Agnieszką Sawicką. Uczniowie mieli sposobność dowiedzenia się jak założyć działalność gospodarczą, jakie formy ubezpieczenia mogą wybrać oraz jakie są warunki i korzyści są dla przedsiębiorcy, który chce skorzystać z ulg w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Była to na pewno okazja do zdobycia wiedzy niezbędnej dla naszych uczniów, którzy w przyszłości będą rozważali założenie własnej firmy, ale pomocna również przy wyborze sposobu zatrudnienia.