Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy
Wyróżnienie w projekcie "Zadowolony Konsument"
Nadanie imienia Noblistów Polskich i sztandaru szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych
Nadanie imienia Noblistów Polskich i sztandaru szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych
Karol Okrasa w naszej szkole !
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014