received 256925113049171Dobiegła końca realizacja projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. W zajęciach brali udział uczniowie klasy III TI/TUiSEO oraz I TI. Co się działo przez ten rok możecie zobaczyć na zdjęciach.


Małgorzata Prądzińska
Krystyna Psiuk-Dąbrowska