Erasmus logo

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół, pod nazwą „The many faces of water” realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, w okresie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2019.

Projekt międzynarodowy 'The many faces of water' (Woda nie jedno ma oblicze) został napisany przez przedłożony przez stronę węgierską Tokaji Ferenc Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium przy współpracy pięciu krajów partnerskich: Wielkiej Brytanii, Polski, Turcji, Włoch i Hiszpanii.

Projekt zakłada 36 miesięczną współpracę pomiędzy krajami partnerskimi w celu badania wpływu wody na wszystkie obszary życia ludzkiego oraz badanie wpływu zanieczyszczeń i globalnego ocieplenia na turystykę, rolnictwo i przemysł krajów partnerskich.

Czas trwania projektu został podzielony na szereg spotkań, wymian i wizyt w krajach partnerskich.
Pierwsza wizyta została przewidziana na grudzień bieżącego roku. Odbędzie się ona na Węgrzech i będzie zakładać omówienie szczegółów projektu, oraz skupi się ma badaniu wpływu zanieczyszczenia wód gruntowych i wykorzystania uzyskanych danych do nauczania przedmiotów ścisłych. Na początku czerwca 2017 zaplanowana została wymiana międzynarodowa, która będzie mieć miejsce w Kurzętniku. Do naszej szkoły przyjadą przedstawiciele uczniów i nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich. W czasie trwania tygodnia wymiany, chcemy skupić się na badaniu wpływu globalnego ocieplenia na rolnictwo i turystykę naszego regionu. Ponadto, chcemy zapewnić naszym gościom kilka wycieczek w najbardziej malownicze tereny naszego regionu.
W październiku 2017, we Włoszech, odbędzie się spotkanie kadry edukacyjnej, w czasie którego omówimy rolę wody w rolnictwie oraz sposoby melioracji.
Następnym etapem projektu będzie wymiana międzynarodowa, która zaplanowana jest na maj 2018 roku i która odbędzie się w Hiszpanii. W wymianie weźmie udział 2 nauczycieli i 5 uczniów reprezentujących Polską stronę.Tematem spotkania będzie woda, jako źródło życia, sposób transportu i koło ratunkowe dla rosnącej populacji ludzkiej.
W Turcji odbędzie się spotkanie kadry edukacyjnej. Spotkanie zostało zaplanowane na październik 2018 roku, a skupi się na sposobach kreowania myślenia pro-ekologicznego w szkołach i wśród lokalnej społeczności.
Ostatnim punktem projektu będzie wymiana międzynarodowa w Wielkiej Brytanii, która zapewni uczniom i nauczycielom wiedzę na temat sposobu ukazywania wody w kulturze, sztuce i mediach.

Projekt potrwa od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2019.

Środki przyznane ZSZ Kurzętnik na realizację projektu to 26,645 tys. Euro.