Terminy i zasady rekrutacji uczniów
na rok szkolny 2024/2025 
do Branżowej Szkoły II stopnia
w  Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Terminy oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2024-2025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie. 

 

Terminy i zasady rekrutacji uczniów
na rok szkolny 2024/2025 
do Szkoły Policealnej nr 2
w  Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Terminy oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2024-2025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej nr 2

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie. 

logo projekt

Numer projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000068768 ze środków EFS+ w ramach Programu FERS 2021-2027, nazwa projektu „Zagraniczne mobilności edukacyjne uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Projekt skierowany jest do uczniów ZSZ w Kurzętniku klas II, III i IV w zawodzie technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych.

W projekcie bierze udział 30 uczniów (15 uczniów TŻiUG, 15 uczniów TR) i 3 nauczycieli-opiekunów.


Cele szczegółowe projektu to:

1. Uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez dostosowanie programu kształcenia praktycznego do oczekiwań europejskiego rynku pracy i międzynarodowych standardów.

2. Rozwijanie sieci kontaktów zagranicznych. Intensyfikacja działań międzynarodowych szkoły. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z organizacjami i szkołami zagranicznymi.

3. Podniesienie umiejętności językowych uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Przełamanie bariery językowe wśród uczniów.

4. Kształtowanie kompetencji kulturowych i społecznych wśród uczniów.

5. Stworzenie uczestnikom projektu możliwości uzyskania certyfikatów Europass- Mobilność.

----------------------------
1) formularz zgłoszeniowy (kliknij aby pobrać)
2) oświadczenie rodziców (kliknij aby pobrać)
3) regulamin rekrutacji (kliknij aby pobrać)
4) plakat informacyjny (kliknij aby pobrać)

 

Terminy i zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2024/2025
do Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia
w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

- Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

- Zasady rekrutacji i kwalifikowania do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2024/2025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podania:
- Podanie o przyjęcie do Technikum
- Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

Przydatne informacje dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia

(w/w pliki zamieszczono w formacie pdf)


Uwaga!
Podania o przyjęcie do szkoły można składać także poza godzinami pracy szkoły, wykorzystując oznaczoną skrzynkę pocztową umieszczoną przed wejściem do szkoły. Zalecamy, aby podanie takie umieścić dodatkowo w kopercie.

Rekrutcja do Szkoły Policealnej nr 2 (kliknij aby przejśc na stronę)

Rekrutacja do Szkoły Branżowej II stopnia (kliknij aby przejść na stronę)


PSYCHOLOG 
w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

mgr Julia Jarzembowska

psycholog


Godziny pracy:

Wtorek: 8 - 14
Środa: 8 - 13
Czwartek: 1320- 1520